Herontwikkeling scholenlocatie

De tender die door Gemeente Kaag & Braassem is uitgeschreven voor de herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude is gewonnen door het project genaamd De Woudse Juffen. Het omvat 40 nieuwbouwwoningen voor een brede doelgroep die betaalbaar, gezond en landelijk wil wonen.


Wat het plan onderscheidt, is de focus op het versterken van de karakteristieke polderidentiteit, het creëren van een polderpark en het realiseren van een gevarieerd woonprogramma. De Woudse Juffen biedt verschillende soorten woningen voor diverse levensfasen, waaronder 13 sociale huurwoningen en 27 betaalbare koopwoningen. Het behoud van de betaalbaarheid staat centraal in dit project. Het doel is om bij de toewijzing van de koopwoningen voorrang te geven aan de inwoners van Rijnsaterwoude.  
 
De landschappelijke inpassing van het plan is opvallend, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Er wordt veel aandacht besteed aan groenvoorzieningen en het wordt een gezonde en sociale ontmoetingsplek met ruimtes voor leren, spelen en ontmoeten.
 
Naar verwachting zal eind november een inloopbijeenkomst worden georganiseerd. De uitnodiging zal op korte termijn door ontwikkelaar Thunissen en de lokale samenwerkende partners worden verstuurd. Meer informatie is beschikbaar op de website woudsejuffen.nl.

0 Shares
You May Also Like

Enquête rijgedrag Herenweg

Geef uw mening over rijsnelheid op de Herenweg, over sluipverkeer, verkeersdrempels enzovoort, en geef suggesties over eventuele andere…

Molenpad blijft toegankelijk

Het college van burgemeesters en wethouders van Gemeente Kaag & Braassem houdt vast aan het eerdere besluit dat…

Omgevingsvisie

Eens in de zoveel tijd legt de gemeente een nieuwe Omgevingsvisie ter inzage. Bijgaand de visie op Rijnsaterwoude. Dorpsperspectief…

Veiligheid avondwandelaars

Er wordt weer veel gewandeld door onze dorpsgenoten, maar nu de winter in aantocht is en de avonden…

Informatieavond isoleren

Om energie en kosten te besparen overwegen steeds meer inwoners uit Rijnsaterwoude hun koopwoning te isoleren.  Heb jij…