Omgevingsvisie

Eens in de zoveel tijd legt de gemeente een nieuwe Omgevingsvisie ter inzage. Bijgaand de visie op Rijnsaterwoude.


Dorpsperspectief Rijnsaterwoude

Ook voor Rijnsaterwoude ligt de nadruk op het behoud van het bestaande karakter. Er wordt bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan het behoud van de karakteristiek van de entrees van Rijnsaterwoude aan zowel de noord- (boezemlint met doorzichten naar open landschap) als zuidzijde (bomen) van het dorp. Het toevoegen van woningen is van belang voor het dorp, om het integraal kindcentrum (IKC) in de toekomst voor het dorp te behouden en vergrijzing zoveel mogelijk tegen te gaan.

De woningbouwplannen beperken zich voornamelijk tot verdichting binnen de dorpsranden. Zo is het voormalige gemeentehuis dus omgevormd tot IKC in combinatie met tientallen woningen en bieden de vrijkomende locaties vervolgens eveneens mogelijkheden tot kleinschalige woningbouw. De logische uitbreidingsruimte van deze kern in de toekomst is eventueel naar het westen, tussen Suyderbon en Woudse Hout/Kalmoeslaan.

Rijnsaterwoude is gelegen dicht langs de oevers van het Braassemermeer. Daarom juichen we de potentiële revitalisatie en/of herontwikkeling van de verschillende jachthavens toe. De Herenweg is gereconstrueerd en we zetten ons in om sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan.


Vanuit het bestuur hebben we hier positief op gereageerd

Met belangstelling hebben we de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Kaag en Braassem gelezen. Graag laten we u weten dat we uw keuze om het karakter van Rijnsaterwoude te behouden volledig onderschrijven. Kleinschalige woningbouw juichen we toe en versterking van de jachthavens/recreatie is voor ons ook een prioriteit. In dat kader past ons inziens ook een nieuw Braassempad langs de oever van de Braassem tussen de weer tot leven te roepen jachthaven en de molen, en verder. Onze grootste zorg op korte termijn is het sluipverkeer over de Herenweg nu de vakanties weer voorbij zijn.

0 Shares
You May Also Like

Herontwikkeling scholenlocatie

De tender die door Gemeente Kaag & Braassem is uitgeschreven voor de herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie in…

Molenpad blijft toegankelijk

Het college van burgemeesters en wethouders van Gemeente Kaag & Braassem houdt vast aan het eerdere besluit dat…