Over de dorpsraad

De dorpsraad heeft als doel de belangen te behartigen van de inwoners. Dit is met name van toepassing op zaken tussen overheid en ons dorp. De dorpsraad doet dit alleen voor belangen waarbij de overgrote meerderheid van het dorp dezelfde mening heeft. Bij belangen waarbij de inwoners zeg 50/50 verdeeld zijn is er voor de dorpsraad hooguit de taak om informatie te verschaffen maar zal de dorpsraad geen kant kiezen.

De dorpsraad zal haar oor te luisteren leggen voor alle plannen en ontwikkelingen die ons dorp aangaan. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium invloed uitoefenen bij de totstandkoming van plannen of deze plannen juist tegenhouden. De dorpsraad zal hiervoor samenwerking zoeken met dorpsgenoten die hierbij betrokken willen zijn.

Voor initiatieven van inwoners voor iets nieuws of verbetering van iets in het dorp zal de dorpsraad waar mogelijk ondersteunen in het bereiken of bewerken van de overheden.

In zaken tussen burgers onderling zal de dorpsraad zich niet mengen. 
(denk aan geschillen tussen buren e.d.)

De dorpsraad is geen loket voor lokale overheden. Voor individuele vragen of klachten kunnen inwoners direct bij de betrokken instanties terecht. Pas indien klachten een structureel probleem vormen, voor een groot deel van de inwoners van ons dorp, is dit voer voor de dorpsraad.


Bestuur

Voorzitter
Eric Rank | eric.rank@rijnsaterwoude.online

Secretaris
Hans van Fulpen | hans.vanfulpen@rijnsaterwoude.online

Penningmeester
Mizja Haak | mizja.haak@rijnsaterwoude.online


Algemeen bestuursleden

Co van de Weteringh | co.vdweteringh@rijnsaterwoude.online

Jan van Iperen | jan.vaniperen@rijnsaterwoude.online

Margo Gonggrijp | margo.gonggrijp@rijnsaterwoude.online

Eveline van der Salm | eveline.vandersalm@rijnsaterwoude.online


Foto | Gezicht op Rijnsaterwoude en het Brasemermeer. Olieverf door mogelijk Abraham van Beijeren.
Collectie | Garrelta, Barcelona.