Handige links

Ouderenadviseur Rettie Bentvelsen
Voor hulp en advies. Huisbezoek op afspraak

06 – 511 032 12
rbentvelsen@swo-kaagenbraassem.nl
Infolijn de spil
Aanvragen: Burenhulp, Combibus, Papierwinkel, Klussendienst, Fietsmaatje, Activiteiten senioren

071 – 331 7967
infolijn@swo-kaagenbraassem.nl
STIWO | Stichting Welzijn Ouderen

www.swo-kaagenbraassem.nl
Tafeltje Dekje | Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam
0172 – 508 065
Aan/afmelden tussen 9.00 – 10.00
Tafeltje Dekje | Woubrugge
06 – 437 801 04
Aan/afmelden tussen 9.00 – 10.00
Tafeltje Dekje | Hoogmade 
06 – 247 657 32
Aan/afmelden tussen 9.00 – 10.00
Tafeltje Dekje | Overige kernen: Infolijn De Spil
071 – 331 7967
Aan/afmelden werkdagen van 9.00 – 11.00
Alarmering | Leimuiden/Rijnsaterwoude/Bilderdam
Radius
071 – 707 4200
Alarmering | Woubrugge
Mevr J. Terhorst
0172 – 519 137
jjterh11@xs4all.nl
Alarmering | Hoogmade
Mevr G. Elsgeest
071 – 501 2406
gerdavdb@hotmail.com
Alarmering | Overige kernen: Infolijn De Spil 
Werkdagen van 9.00 – 11.00 uur 
071 – 331 7967
infolijn@swo-kaagenbraassem.nl
Gemeente Kaag en Braassem
Ma t/m vrij tussen 8.30 – 17.00 uur
071 – 332 7272
info@kaagenbraassem.nl
Klachtenmeldpunt | Openbare verlichting, stoeptegels, enz.
Ma t/m vrij tussen 8.30 – 17.00 uur
071 – 332 7272
www.kaagenbraassem.nl
Zorg en WMO, Kernteam Kaag en Braassem | Aanvraag (huishoudelijke) hulp en ondersteuning
Werkdagen van 09.00 – 17.00 uur 
info@kernteamkb.nl
Tom in de buurt Kaag en Braassem | Voor langdurige ondersteuning (dagbesteding)
088 – 900 4567
www.tomindebuurt.nl
De Driemaster | Mantelzorgondersteuning
mantelzorgpunt@dedriemaster.nu

Wendy Nederend
06 – 340 309 20
w.nederend@dedriemaster.nu

Femke Vlugt
06 – 288 244 02
f.vlugt@dedriemaster.nu
Mantelzorgmakelaar Tom in de Buurt
Noëlle Smeets
06 – 830 926 83
mantelzorg@tomindebuurt.nl
Papierwinkel
Via de Infolijn 071-3317967, DiGiD meenemen
06 – 166 952 32
papierwinkel@dedriemaster.nu
ANWB AutoMaatje | Vervoerservice voor en door eigen inwoners 
06 – 100 810 47 
automaatje@dedriemaster.nu 
Werkdagen van 09.00 – 11.00 uur
Regiotaxi (Holland Rijnland) | Taxivervoer van deur tot deur 
0900 – 202 2368 
www.rthr.nl
Fietsmaatje 
aanmelden via infolijn:
071 – 331 7967 
info@fietsmaatjeskb.nl
Gratis rolstoel lenen | Leimuiden 
Het Spant
Larikslaan 20 
0172 – 508 745 
06 – 108 756 55
Gratis rolstoel lenen | Oude Wetering 
Zorgcentrum Jacobus
S. van Uylenburchlaan 1 
071 – 331 9114 
Gratis rolstoel lenen | Roelofarendsveen 
Hof van Alkemade
Schoolbaan 4 
071 – 573 0230 
Gratis rolstoel lenen | Rijpwetering
Dorpshuis Plein 13
Pastoor van der Plaatstraat 13A 
06 – 381 774 71 
Gratis rolstoel lenen | Woubrugge 
Verzorgingshuis Woudsoord
Weteringpad 3 
088 – 209 1000 
0172 – 518 244
Huisartsenpost | Spoedeisende hulp buiten kantooruren
088 – 427 4700 
ActiVite | Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk 
071 – 516 1415 
info@activite.nl
Buurtzorg 
Team Hoogmade/Woubrugge 
06 – 535 750 40 

Team Roelofarendsveen e.o. 
06 – 106 865 54

info@buurtzorgnederland.com
WijdeZorg | Persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijk
088 – 209 1000 
www.wijdezorg.com/contact/
Woningnet Holland Rijnland | Inschrijven voor sociale huurwoningen 
www.hureninhollandrijnland.nl

Overige

Thuiszorgwinkel Vegro | Uitleen, verhuur en verkoop verpleegartikelen 
0900 – 288 7766 
www.vegro.nl
Stichting Amandi thuis | Palliatieve terminale zorg 
06 – 222 979 24 
www.amandi-thuis.nl
Meldpunt Zorg en Overlast | Informatie en advies bij ongewenste situaties 
088 – 308 3620 
www.ggdhm.nl
Veilig Thuis | Meldpunt huiselijk geweld 
0800 – 2000 
www.veiligthuis.nl
De Luisterlijn (Sensoor) | Landelijke telefonische hulpdienst 24/7 
Via de Infolijn 071-3317967, DiGiD meenemen
06 – 166 952 32
papierwinkel@dedriemaster.nu
De ouderenombudsman | Vraagbaak en klachteninstituut voor ouderen 
088 – 344 2000 
www.ouderenfonds.nl 
ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
Kwadraad | Landelijk maatschappelijk werk 
088 – 900 4000 
www.kwadraad.nl
Stichting Voedselbank Kaag en Braassem | Aanmelden voor voedselondersteuning 
06 – 431 872 56 
info@voedselbank-kben.nl