Eerste ALV Vereniging Recreatie het Venegat

Alle inwoners van Rijnsaterwoude zijn van harte welkom op de eerste ALV van de Vereniging Recreatie het Venegat. Op 29 November om 19:30 wordt de eerste ALV van de vereniging gehouden in het Schoolhuis. Niet alleen alle ligplaatshouders van Jachthaven het Venegat zijn welkom maar ook alle inwoners.


Bredere recreatieve functie

De nieuwe vereniging heeft namelijk een veel bredere taak dan enkel de jachthaven. Ook het strandje en het gebied eromheen vallen nu onder de vereniging om een bredere recreatieve functie mogelijk te maken. Dit betekent dat alle inwoners lid kunnen worden en zeggenschap krijgen over deze voorzieningen. Deze eerste ALV heeft ook een feestelijk karakter. Naast de agenda waarbij de nieuwe vereniging wordt voorgesteld proosten we op het in eigendom krijgen van de haven en het strandje na een lang traject met de gemeente.

Komt allen en wordt lid op 29 november!

0 Shares